ČJA 1

99/220.7 omáčka (396) — mapa s. 401

1    M         (v)omáčka (též 729, 730, 746, 756, 757)

máčka (mo-)

X          zoza 801, 818, 830

2                 Sledovaly se nář. slovotvorné rozdíly v pojmenování omáčky, tj. polotekutého pokrmu, který se připra-
vuje zejména k masu. Byly zaznamenány pouze dvě slovotvorné varianty – předponová forma omáčka
(shodná se spis. jazykem) a bezpředponová máčka.

3                 Slovotvorný protiklad vytváří ostrou hranici, která postupuje od sev. zhruba po staré zemské hranici
čes.-mor., od Svitav pak směřuje přímo k jihu na Mikulov. Východně od uvedené linie se vyskytuje tvar máč-
ka
, jen malé kompaktní území již od Uherského Brodu dokládá také formu omáčka.

Na sev. okraji slez. nářečí užívá st. generace ojediněle vedle slova máčka ještě přejatého výrazu zoza.

V městech v oblasti pojmenování máčka, zvláště u ml. generace, převládá ve shodě se spis. jazykem po-
doba omáčka.

4    máčka  Jg mor., slc., ale i čes. — Od slovesa máčeti.

omáčka  stč., Jg (též omachel), SSJČ, SSJ — Od omáčeti.

zoza  jen nář. — Přejato z něm.

5    vomáčka Ju 1–5, 7, Ru 2–4 — máčka Ju 6, 7, Ru 5 — zouza Po 1 — sos Ru 3

6    —

Bh

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)