ČJA 1

94/220.2 snídaně (371) — mapa s. 401

1    M         sňídaňe f. (téžídaňa 63, 66, 67, 72, 75)

sňídaňí n. (sňídaňi 638, 659, 673, 674, sňjédaňjé 755, śňidaňi 818, 819, 830, śňiedaňie 801, śňo-
daňi 831–836)

2                 Mapa zachycuje diferenciaci nářečního pojmenování pro snídani, tj. první ranní jídlo. Nářeční ekviva-
lenty jsou rozlišeny hlavně morfologicky: snídaně f. × snídaní n. Formu snídaňa (Bš Žďársko) dokládá náš
výzkum jenom z mor. měst, zvláště od ml. generace. Jde o přiřazení spis. podoby snídaně k nepřehlasovaným
formám typu večeře. Podoba snídaní podléhá pravidelným hláskovým změnám (kromě han. krácení a zč.
a znojem. redukce samohl. i, ve Slezsku navíc změna dlouhého ě před tvrdou zubnicí v á a dále v ośňoda-
ni,
palatalizované ś).

3                 Hranice mezi výrazy žen. a stř. rodu je poměrně ostrá. Dělí Čechy na část severní (s podobou snída-
) a jižní (snídaní). S již. částí se shoduje v podstatě celá Morava a Slezsko. Forma žen. rodu snídaně – vý-
vojově mladší – je shodná se spisovným jazykem, a proto proniká do městské mluvy na celém území, zejmé-
na do mluvy mládeže. Na Českobudějovicku je častá jako dubletní forma i v tradičním nářečí.


4    snídaně  f. Jg, SSJČ, hluž. snědań — Deverbativum k *sъn-ěsti, iter.
*sъn-ědati. Žen. rod analogicky podle večeře.

snídaní  n. jen nář.; stč. sniedanie, Jg, SSJČ obl. a poněk. zast.,
pol.
śniadanie, hluž. snědanje — Viz snídaně.


5    sňídaňe Po 1, Ju 1–6, Ru 4 — sňídaňí Ju 7, Ru 2, 3, 5 — sňidaňi Ru 4

6    MAGP 127, PLPJ 203, SSA 5.95, OLA 1197

Bh

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)