ČJA 1

90/221.7 podpatek (612) — mapa s. 403

1    M         opatek (též 443, 445, 458)

kramflek (krum- 830–834)

X          kramflík, gramflik 645–647, gramflek 644, 701

N          podpatek

2                 Mapa zachycuje nář. ekvivalenty pro podpatek, tj. zvýšenou část podešve obuvi pod patou. Mapován je
pouze rozdíl lexikální mezi výrazy kramflek a opatek. Kromě něho byly při výzkumu zachyceny též slovo-
tvorné varianty přejatého slova kramflek (kramflík) a jeho nepravidelné hláskoslovné obměny (kr-, gr-).

3                 Slovo kramflek charakterizuje téměř celé území Čech, na Moravě zasahuje zhruba k hranici střm. náře-
čí. Dále je typické pro nářečí slezská a pro úzký klín táhnoucí se od uvedených nářečí k Uherskému Brodu. Jeho slo-
votvorná varianta kramflík se vyskytuje v podještědském a podkrkonošském úseku, v střm. nářečích a v záp.
části vm. nářečí. Na Zábřežsku (a v bodě 701) se setkáváme s hláskoslovnou obměnou gramflek/-ík.

Pouze širší Vsetínsko a kopaničářská nářečí se ostře vydělují pojmenováním opatek. To bylo zapsáno
v reliktech též v pošumavském okrajovém úseku.

Výraz podpatek, shodný se spis. jazykem, se dokládá z nářečí jen ojediněle; poněkud hojněji proniká
pouze do mluvy ml. generace.


4    gramflek, -ík  jen nář. — Přejato z něm.

kramflek, -ík  Jg, SSJČ ob. — Přejato z něm.


opatek  SSJČ říd. (zpravidla ,část obuvi kolem paty‘), SSJ opätok
(stč. ,lehká obuv kryjící patu‘ a ,příštipek‘, Jg ,kůže okolo
paty nad podpatkem‘) — Derivací od
pata, psl. *pęta.

5    opatek Ju 7 — kramflek Po 1, Ju 1–5, Ru 2–4 — kramflík Ju 6, Ru 5

6    ASJ III 96 (opätok), IV 320 (podpätok), SSA 6.77

Bh

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)