ČJA 1

81/220.8 tkanička (581) — mapa s. 401

1    M         kaňička (kaňčka/-nčka)

šňúrka, šn- (též 211, 202–204, 206, 209, 225, 237, 247, 305, 311–313, 316, 325, 327, 443, 448, 455,
456, 603, 622, šnórka 755)

X          oprátka 756, 757

N          kaloun, kalounek, kalunka 307, kalounka 450

2                 Byla zjišťována pojmenování úzké tkaničky u prádla. Nářeční ekvivalenty tkanička × šňůrka předsta-
vují výraznou lexikální dichotomii.

V již. polovině Čech se liší pojmenování pro tkaničku u prádla (tj. spodků, spodní sukně) od označení
širší tkanice u zástěry a svrchní sukně. Název pro širší tkanici (kaloun) nebyl mapován.

Nář. materiál přinesl též neobvyklé rozšíření redukované formy kaňčka/-nčka a hláskové alternace
u přejatého slova šňůrka. O uvedených hláskoslovných jevech viz hláskosloví.

3                 Základní územní protiklad tkanička × šňůrka je ostře vymezen. Pojmenování tkanička se vyskytuje
v Čechách a na záp. polovině Moravy, název šňůrka pak na ostatním území Moravy a ve Slezsku. Tento výraz
byl též zachycen na sz. a již. okraji Čech, téměř vždy v dubletě s označením tkanička.

4    kanička  Jg „lépe tkanička“, SSJČ ob., SSJ tkanička — Dem. od
kanice, tkanice, to od tkaná (z tkát, psl. *tъkati).

oprátka  v sled. významu jen nář. (Jg ,provázek jakýkoli‘, SSJČ
,provaz, šňůra vůbec‘, SSJ ,provázek, šňůra‘) — Dem. od
stč.
opratí(a). Nejasné.

šňůrka  jen nář.; Jg jen šnora, šnůra, SSJ šnúrka, starší i šnôrka,
pol.
sznurka, hluž. šnórka — Dem. od šnůra (stč. šnóra),
to přejato z něm.

šňůrka  v sled. významu jen nář.; Jg (SSJČ ,provázek z několika
stočených pramenů‘) — Dem. od
šňůra, to přejato z něm.

5    kaňička Po 1, Ju 1–3, 4, 5, Ru 2–4 — šňúrka Ju 6 — šnúrka Ju 7 — gatňák/-ak Ru 5

6    —

Pl

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)