ČJA 3

18 stáj pro krávy (744) — mapa s. 75

1    M         chlév — chlív (chlyv 818, 819, 822, 830–836)

maštal — maštar 326 — mařtal

krafská m. (hovjezí m. 446, h. mařtal 303, 304, 308, 322, 323)

kravárňe (kravarňe 652)

N          kravín

2                 Pojmenování hospodářské místnosti, kde byly ustájeny krávy (popřípadě i jiný hovězí dobytek), kores-
ponduje s položkou III-21 stáj pro koně.

Byly zapsány jednoslovné názvy chlév, maštal, kravárně a dvouslovná spojení typu kravská maštal.
Zaznamenány byly rovněž některé jejich obměny hláskoslovné (mařtal, maštar a chlív). Protože maštal sloužila
místy k ustájení jak krav, tak i koní, užívalo se k rozlišení slovního spojení kravská/hovězí maštal proti koňská
maštal
. V běžné komunikaci se však adjektivní přívlastek zpravidla vypouští.

Název kravárně není významově vždy zcela shodný se zadáním, může totiž označovat také chlév větší
(např. na statku), obdobně jako konírna.

Zcela nové pojmenování kravín se nemapovalo.

3                 Celoúzemním názvem je slovo chlív. Nezúžená podoba chlév, shodná se spis. jazykem, byla zachycena na
východě území (na Opavsku, Valašsku a Uherskobrodsku). V oblasti jzč. a dále na jižních okrajích Moravy vy-
tváří rozsáhlý areál subst. maštal, vyskytující se (s výjimkou příhraničních pruhů) téměř vždy v dubletě s po-
jmenováním chlív. Hláskové obměny mařtal se užívá na širším Domažlicku a na Sušicku, tedy v omezenějším
rozsahu, než má toto slovo ve významu ‚stáj‘. Slovní spojení typu kravská maštal byla zapsána zvláště na
Domažlicku a Klatovsku a na Volyňsku s Prachatickem.

Pojmenování kravárně se ojediněle objevuje v nářečích středomoravských.

4    chlév  stč., Jg též kraví chlév, SSJČ, SSJ chliev, pol. chlew, luž. chlěw
Psl. *chlěvъ.

chlív  Jg, SSJČ ob. — Úžením é > í z chlév, viz tam.

kravárně  Jg kravárna, kravín, kravina, SSJ kraviareň (SSJČ kravárna,
kravírna, obě říd. ‚kravín‘) — Ke kráva.

kravská maštal  jako sousloví jen nář.


mařtal  stč. marštal(e), Jg marštal, SSJČ zast. — Hláskovou adaptací
něm. Marstall.

maštal  stč. maštal(e), Jg, SSJČ poněkud zast. ob., SSJ maštal, pol.
masztal — Viz mařtal.

maštar  jen nář. — Záměnou likvid, viz maštal.

5    chlév Ju 7 — chlív Ju 2, 3. Ru 1–4 — chli Po 1, Ju 1, 2, Ru 4 — krafskej chlív Ju 4 — kraskej chli Po 1, Ju 1 — maštal Ju 5, Ru 5 — maštel Ru 4 —
krafská maštel Ru 4 — štála Ju 4

6    ASJ IV 188, MAGP65, AJŚ 419, SSA 2.66