ČJA 1

50/220.3 břicho (1675) — mapa s. 401

1    M         břicho (břícho)

břich (břích, břuch)

2                 Zjišťovala se nářeční pojmenování pro břicho, tj. přední část těla mezi hrudníkem a pánví. Byl zazna-
menán zejména výrazný morfologický rozdíl břicho × břich.

Z mapování byl eliminován rozsah přehlásky u > i (břuch × břich) a dále zeměpisné rozšíření podob
s kvantitou (břich, břícho). (O těchto diferencích viz hláskosloví.)

Nesystematicky zachycená expresiva (panděro, banděro, bachor, pupek, terboch, tarboch, pajdoch,
ranec, putník, puntorec, tambor, držka, báďoch apod.) nejsou rovněž mapována.

3                 Na mapě je zakreslena izoglosa základního rodového protikladu břicho n. × břich m. Hranice mezi
oběma podobami je poměrně ostrá. Forma břich (a její hláskové obměny) je typická pro většinu Moravy
(kromě jz. okraje) a část svč. oblasti. Většinová česká varianta břicho, shodná se zněním spisovným, proniká
jako dubleta i do měst na území s jinými tradičními názvy.


4    břich  stč. břuch, Jg, SSJČ říd., též břuch nář., pol. brzuch, hluž.
brjuch — Psl. *brjuchъ.

břicho  stč. břucho, Jg, SSJČ, SSJ brucho, pol. brzucho — Psl.
*brjucho.


5    břicho Ju 3, 5, Ru 2, 3 — břícho Ju 1–4, Ru 4 — břích Po 1 — břuch Ju 6, 7, Ru 5

6    MAGP 371, AJPP 406, AJK 54, OLA 1647 (člověka), 1648 (zvířete), ALE 179

Hd

1      53/220.1 prst

izoglosa prst × palec (1. část záp.; 2. část vých.)

2      94/220.2 snídaně

izoglosa snídaně × snídaní (jih a vých.)

3      50/220.3 břicho

izoglosa břicho × břich (sev. a vých.)

4      29/220.4 hrát si

izoglosa hrát si × párat se (sev.)

5      193/220.5 visací zámek

izoglosa visací zámek × kladka (1. část střed; 2. část vých.)

6      93/220.6 hladový

izoglosa hladový × hladný (vých.)

7      99/220.7 omáčka

izoglosa omáčka × máčka (vých.)

8      81/220.8 tkanička

izoglosa tkanička × šňůrka (vých.)

9      28/220.9 panenka

izoglosa panna × lalka (sev.)