ČJA 1

25/222.4 chovat (dítě) (1861) — mapa s. 403

1    M         chovat (chovát 301, 307)

pjestovat (p’astovać 831–836)

N          huškat 712, 713, 828, húškat 162, 725, hušač 804, hušať 816, huštać 818, -ač 808, šupač 802, hičkat 603, hópat 643, húpat
734, houpat 734, hongat 734, hompat 623, hojkať 685

2                 Význam ,držet dítě v náručí nebo na klíně‘ je na zkoumaném území vyjádřen dvěma lexémy: chovat a
pěstovat. Ostatní zapsané nář. výrazy vyjadřující zejména ,houpat někoho, např. na kolenou‘ nejsou mapová-
ny.

3                 Většinový výraz chovat a regionalismus pěstovat představují výrazný protiklad. V Čechách a na převáž-
né části Moravy se užívá slovesa chovat, v oblasti vm. nářečí (bez již. úseku) a ve Slezsku pěstovat. Vět-
šinové chovat proniká sice i do této archaické nář. oblasti, ale jen do mluvy ml. generace ve městech; jinak
zůstalo původní označení uchováno.


4    chovat  Jg, SSJČ (stč., pol., hluž. zejména ,opatrovat, ošetřovat,
vychovávat někoho, pečovat o dobytek, uchovávat‘) —
Z psl. *chovati () ,pečovat, starat se‘; jde možná o již
velmi starou sémantickou specializaci ,mít objekt péče na
kolenou či na rukou‘.

pěstovat  v sled. významu jen nář.; stč., Jg, SSJ pestovať, pol.
piastować, hluž. pěstować — Psl. *pěstovati ,pečovat, sta-
rat se‘ i ,mazlit se, mít na rukou‘.


5    chovat Po 1, Ju 1–3, 6, Ru 2–5 — p’estovať Ju 7 — hejčkat Ju 5

6    ASJ IV 382

Pl

1      194/222.1 koupelna

izoglosa koupelna × koupelka (vých.)

2      195/222.2 vykoupat se

izoglosa vykoupat se × okoupat se (vých.)

3      12/222.3 vdávat se

izoglosa vdávat se × vydávat se (vých.)

4      25/222.4 chovat (dítě)

izoglosa chovat × pěstovat (vých.)

5      166/222.5 prát

izoglosa prát × máchat (sev.)

6      60/222.6 počkej

izoglosa počkej × dočkej (vých.)

7      46/222.7 slyšet

izoglosa slyšet × čut (vých.)