Hláskosloví, syntax, adverbia, doplňkový výzkum městské sítě, svazky izoglos v nářečích

 
Předmluva 5
Obsah 7
ÚVODNÍ ČÁST 17
1. Základní údaje o Českém jazykovém atlase 17
2. Seznam zkoumaných obcí 19
3. Uspořádání komentářů a map 27
4. Grafická stránka jazykových map 28
5. Komentáře 29
6. Pravidelné regionální obměny PRO 33
PRO mapa A 37
PRO mapa B 39
PRO mapa C 41
PRO mapa D 43
PRO mapa E a F 45
KOMENTÁŘE A MAPY 47
Vysvětlivky k jazykovým mapám 49
HLÁSKOSLOVÍ 50
SAMOHLÁSKY 50
Přehlásky 50
Změna ’a (> ě) > e 50
1akaše — mapa s. 5351
1bpekaře gen. sg.  
2ajezevec — mapa s. 53 51
2bjestřáb  
jař, jasan  
3ajetel — mapa s. 5352
3bječmen  
3ctěžší  
přeslice, přeslička  
4avečeřet — mapa s. 5554
4bházet  
večeřel  
5akůzle — mapa s. 5754
5bakuz.  
Změna á > ie > (i) 56
6 smát se — mapa s. 5956
smál se  
7 hřát — mapa s. 6158
8 sít — mapa s. 6360
9 housátko — mapa s. 5960
kuřat  
10 zapřáhnout — mapa s. 6562
11 třást — mapa s. 6664
vzít, začít, zapnout  
12 nosí 3. pl.mapa s. 6764
13 více — mapa s. 6768
14 zábst — mapa s. 6968
15 stavení — mapa s. 7170
zelí, obecní  
Změna u > i, ú > í 70
16aplíce — mapa s. 7172
16blitovat  
17alibový — mapa s. 7372
17blíšeň  
18aklička — mapa s. 7374
18bklíč  
19abřicho — mapa s. 7574
19bcizí  
kožich  
20 košile — mapa s. 7576
21anoži dat. sg.mapa s. 7778
21bpoli dat. sg  
21czloději dat. sg  
22akaši/ji akuz. sg.mapa s. 7778
22bkrví instr. sg.  
22cvolají  
Diftongizace, monoftongizace 79
Změna ý > ej > é (> í) 79
23 dobrý — mapa s. 8180
výbava  
Změna í > ej > é (> í) 82
24alízat — mapa s. 8382
24brohlík  
lístek  
25ajelítko — mapa s. 8384
25bkolík  
králík, knoflík, líčit, líto, střízlík  
26 cítit — mapa s. 8586
27 cícha — mapa s. 8786
28 vozík — mapa s. 8988
29 zítra — mapa s. 9188
30 cizí — mapa s. 9390
31 lesík — mapa s. 9492
nosí 3. sg.  
32 síto — mapa s. 9592
sítko  
33 košík — mapa s. 9796
zašívat, počítat
34a šípek — mapa s. 97 98
34b kříž  
kouří se  
Změna ú > ou > ó > (> ú), změna ó > uo > ů > ou 98
35 soused — mapa s. 10199
36 úroda — mapa s. 103100
Změna au > ou > ó 100
37 auto — mapa s. 103100
Změna aj > ej (> é > í) 102
38 dávej imp.mapa s. 105102
nerozlej imp., vejce  
39 nej(hlubší) — mapa s. 105104
40ahajný — mapa s. 107104
40bkraj  
lavice  
41 lišej — mapa s. 109106
42 obyčejný — mapa s. 109108
nejsi  
Úžení é > í 108
43 mléko — mapa s. 111110
talíř  
44azelí — mapa s. 111110
44bobilí  
44cuhlí  
45 dobré nom. sg.mapa s. 113112
Změna e, ě > i 112
46avědět — mapa s. 113114
46bnetopýr  
46chousenka  
46dkomoře dat. sg.  
že, ještě  
Změna y > e, 115
47 kočky nom. pl.mapa s. 117115
vy-  
48 syn — mapa s. 117116
49 sekyra — mapa s. 119116
Změna i > e, 118
50alaciný — mapa s. 119118
50bsilný  
zima  
51aširoký — mapa s. 121120
51bčistý  
51cživot  
širší  
52apři- — mapa s. 121122
52bkřivý  
namířit  
53amalina — mapa s. 125123
53blist  
lípa  
Změna u > o, 123
54 nesu — mapa s. 125124
55akus — mapa s. 127124
55bsuk  
dubu, uhlí  
56 mluvit — mapa s. 127126
57 budu — mapa s. 129126
58 kupuju — mapa s. 129128
59 holub — mapa s. 131128
Změna e > a, é > á 130
60ačep — mapa s. 131130
60bčelo  
60ckačer  
61ajehly nom. pl.mapa s. 133132
61bžebro  
61ckuželka  
62asršeň — mapa s. 133132
62břešeto  
63avřes — mapa s. 135134
63bhřeblo  
63chřebelec  
63dkořen  
64aúterý — mapa s. 135136
64blupének  
64chouser  
Vývoj skupin tort, tolt 136
65 brázda — mapa s. 137138
66abláto — mapa s. 137138
66bchlap  
Vývoj nosovek. 139
67anesu — mapa s. 143139
67bmaso  
67cnesou  
67dvázat  
pět  
Dispalatalizace 140
68aseno — mapa s. 143140
68bsestra  
68cnebudete  
Změna á > o 142
69 dobrá — mapa s. 143142
volal  
Změny oN, eN > uN, yN 144
70astrom — mapa s. 143144
70bjelen  
zvon  
Změna o > u 144
71apozor — mapa s. 145144
71bskoč imp.  
Změna e > i 146
72asoused — mapa s. 145146
72bpohřeb  
Redukce i, y, (í, ý) 147
73 mlynář — mapa s. 149148
74asilnice — mapa s. 150148
74bobilí  
75 zedník — mapa s. 151152
76aobecní — mapa s. 153154
76bobrácené nom./ak. sg. n.  
77 tkanička — mapa s. 153154
78apšenice — mapa s. 155156
78bsednice  
78cstudnice  
79asekanina — mapa s. 157156
79bmíšenina  
79cpanímáma  
cuchanina, drchanina  
80azajíce gen. sg.mapa s. 157158
80bkrajíce gen. sg.  
81asvačina — mapa s. 159158
81bžito  
81cčtení  
81dstolička  
Změna o > e 160
82ačočka — mapa s. 163161
82bdomů  
82csotva
83abahno — mapa s. 163161
83bzahrada  
83ctalíř  
Vyrovnávání střídnic za jery 162
84 lnu gen. sg.mapa s. 165162
krve, ovec  
85 keře gen. sg.mapa s. 165164
86 česnek — mapa s. 167164
87 švec nom. sg. / ševce gen. sg.mapa s. 167166
88atkadlec — mapa s. 169166
88btkalce gen. sg.  
89 uschl — mapa s. 169168
90anehet — mapa s. 171168
90bstéblo  
90ckrtek  
Uchování staršího i, í 170
91 píchat — mapa s. 173170
92ahřbet — mapa s. 173172
92bpohřbetník  
92cřve  
Hlásky l, r 172
Realizace l 172
93 vůl — mapa s. 175172
l sonans 174
94 tlustý — mapa s. 175176
95 žlutý — mapa s. 177176
člunek  
96 hluboký — mapa s. 177178
klubko  
97aplno — mapa s. 181179
97bslzy  
97ckĺbík  
97dsĺp  
jedl, úmysl  
r sonans 180
98ahrneček — mapa s. 181182
98bskrz  
krk, vrba, krve gen. sg., chrpa  
99anárt — mapa s. 183184
99b(po)vichr  
99cšvagr  
100aohŕňat — mapa s. 183184
100btŕní  
Zvratná redukce 186
101ačiperný — mapa s. 185186
101bberla  
102asýr — mapa s. 185186
102bsekyrka  
102cpokrývadlo  
Vývoj skupení č, šť, ž 188
103 vyštěrbená (kosa) — mapa s. 187188
104aštěrk — mapa s. 187188
104bžerď  
Kvantita 189
Staré kvantitativní změny 189
Změny v základu slov 189
Dloužení 189
105akraj — mapa s. 191190
105bsplav  
106 pata — mapa s. 191190
107 fara — mapa s. 193192
108avrata — mapa s. 193192
108bvrat  
108cmraky  
109ačas gen. pl.mapa s. 195194
109botav  
109ckuřat  
110apěna — mapa s. 195196
110břepa  
110cřeka  
111adéšť — mapa s. 201197
111bdeště gen. sg.  
111ckrev  
112 večer — mapa s. 199198
113 slina — mapa s. 201198
114 zima — mapa s. 203200
115zimě — mapa s. 203202
116 kniha — mapa s. 205202
117 mistr — mapa s. 205202
118 pivo — mapa s. 207204
119 roh — mapa s. 207206
120 roj — mapa s. 209206
121 koš — mapa s. 209208
122 lůj — mapa s. 211208
123achvoj — mapa s. 211208
123boj  
123clože  
124akosa — mapa s. 213210
124bvosa  
125abota — mapa s. 213212
125bkos  
126apluh — mapa s. 215214
126bduha  
127ahuba — mapa s. 215214
127bhouba  
128 dýchat — mapa s. 217216
129aryba — mapa s. 217218
129btchyně  
Krácení 218
130amák — mapa s. 221218
130bmákem  
131ahrách — mapa s. 221219
131bhrachu gen. sg.  
132apláč — mapa s. 223220
132bpláče gen. sg.  
132ckámen  
133 skála — mapa s. 223222
134ažába — mapa s. 225222
134bjáma  
134chrábě  
135 sáně — mapa s. 225224
136 kláda — mapa s. 227224
137 vrána — mapa s. 227226
138asláma — mapa s. 229226
138bslámou  
139akráva — mapa s. 229228
139bkrávou  
140 bláto — mapa s. 231230
141 sádlo — mapa s. 231230
142asníh — mapa s. 233232
142bsněhu gen. sg.  
143 vítr — mapa s. 233232
144 bříza — mapa s. 235234
145 křída — mapa s. 235236
146 víko — mapa s. 237236
síto, lýko  
147aléto — mapa s. 237238
147blétě  
148 léta nom. pl.mapa s. 239238
149 jméno — mapa s. 239240
150 pero — mapa s. 241240
151 síla — mapa s. 241242
152 lípa — mapa s. 243242
153 hříva — mapa s. 243244
154 hrouda — mapa s. 245244
155 koule — mapa s. 245244
156astrouha — mapa s. 247246
156bmoucha  
157adát — mapa s. 249248
157bbýt  
157cplít  
jíst  
158 žít — mapa s. 249250
159 nést — mapa s. 251250
vést  
160 růst — mapa s. 251252
Změny v základu odvozených slov 253
Substantiva 253
161 krupka — mapa s. 255253
162 lávka — mapa s. 255254
163apísnička — mapa s. 257254
163bkaplička  
kuželka  
164 schůdek — mapa s. 257256
165 můstek — mapa s. 259256
166 žaludek — mapa s. 259258
167 kázání — mapa s. 261258
mazání  
Adjektiva 260
168 děravý — mapa s. 261260
169 paví — mapa s. 263262
170anerad — mapa s. 263264
170bnerada  
Slovesa 264
171 tloustnout — mapa s. 265264
172 vychladnout — mapa s. 265266
173 utíkat — mapa s. 267268
174 namířit — mapa s. 267268
Změna kvantity v předponách 269
175apodzim — mapa s. 271269
175brozvora  
176 zůstat — mapa s. 271270
Změna kvantity v příponách 272
177avýměnkář — mapa s. 273272
177bhrobař  
177cmiškař  
178astolař — mapa s. 273274
178bpotykač  
179acopan — mapa s. 275276
179bpotkan  
179ckrocan  
180avlaštovka — mapa s. 275276
180bledůvka  
Novější kvantitativní změny 277
Dloužení 277
181zloděj — mapa s. 279278
182bolení — mapa s. 279278
183adatel — mapa s. 281280
183bkozel  
183cuzel  
184akačer — mapa s. 281280
184bhouser  
184clucerka  
184dještěrka  
185adcera — mapa s. 283282
185btele  
186apeří — mapa s. 283282
186bdveře  
186cvečeře  
187avěří — mapa s. 285284
187bměří  
188aběží — mapa s. 285284
188bsedí  
189alibové — mapa s. 287286
189bklidit  
189clidi  
190astrniště — mapa s. 287286
190bsednice  
190cvesnice  
190dhrabice  
191akluci — mapa s. 289288
191bhosti  
všichni  
192akuře — mapa s. 289288
192bstruna  
192cnudle  
193 stojí — mapa s. 291290
194 honí — mapa s. 291292
195 shoří — mapa s. 293292
196 bolí — mapa s. 293294
197 stůj imp.mapa s. 295294
198 neboj se imp.mapa s. 295296
199 pokoj — mapa s. 297296
200 motor — mapa s. 297298
201 sodovka 299 — mapa s. 53298
Krácení 300
202 peníze — mapa s. 303301
203 zabíjet — mapa s. 303302
204 rybník — mapa s. 305302
205 říkat — mapa s. 305302
206 vím — mapa s. 307304
207a(o) mém — mapa s. 307304
207b(s) mým  
207c(s) ní  
208 stůl — mapa s. 309306
209 kůň — mapa s. 309308
210 hnůj — mapa s. 311308
tvůj  
211 můra — mapa s. 311310
212asousedů — mapa s. 313310
212bkuřatům  
213ahusám — mapa s. 313312
213bkozách  
213cvolám 1. sg.  
213dkravami  
SOUHLÁSKY 314
Změna dz > z 314
214azasazený — mapa s. 315314
214bcizí  
sklízet, chodívat; zavazet; meze  
Změna g > h 316
215ahumno — mapa s. 315316
215bkdo  
Záměna g, k 316
216abrigáda — mapa s. 317318
216bguláš  
216cguma  
217acikán — mapa s. 317318
217btrakař  
cikorka  
218akořalka — mapa s. 321319
218bgatě  
219amuzika — mapa s. 321319
219bkoulovat se  
219ckrejcar  
220ainkoust — mapa s. 323320
220bkaval  
220ccukr  
Změna r’ > ř 322
221aořech — mapa s. 325322
221bpořád  
221cpařez  
221dpekařský  
dvířka  
222ahořejší — mapa s. 326324
222budeřit se  
222bhore  
Palatální, palatalizované,  
asibilované souhlásky 324
223azima — mapa s. 327328
223btěsto  
223cbudete  
skupiny s’c’, z’dz’  
224asestra — mapa s. 327329
224bsedět  
224csedni si imp.  
myslet  
225aneděle — mapa s. 331330
225bnemocný  
226ahanba — mapa s. 331330
226bsvatba  
226cprosba  
Vývoj měkkých retnic 332
227abič — mapa s. 333332
227bpes  
227cběžet  
228avěděl — mapa s. 333334
228bvěž  
229 město — mapa s. 337335
230avadnout — mapa s. 337335
230bpatro  
231 pata — mapa s. 339336
rozum’a  
232 hříbatům — mapa s. 339338
Změna b’, p’, m’ > d, t, n 338
Depalatalizace 338
233aloňský — mapa s. 341338
233bsáňky  
234apouť — mapa s. 341340
234bpaměť  
234czeď  
235akost — mapa s. 343342
235bnit  
235cdéšť  
236aječmen — mapa s. 343342
236btýden  
236czeť  
Protetické a hiátové hlásky 344
h, j 344
Před samohláskami 344
237auzel — mapa s. 345344
237budidlo  
úvar, ušák, úhrabky, úborek  
238auhlí — mapa s. 345346
238bumřel  
239aúzký — mapa s. 347346
239bu (předložka)  
240aulice — mapa s. 347348
240búmysl  
240cúvrať  
241 udit — mapa s. 349.348
242 ofěra — mapa s. 350352
243 oringle — mapa s. 351352
244 Adam — mapa s. 353354
245 apatyka — mapa s. 353354
246 almara — mapa s. 355356
akorát  
247 arest — mapa s. 357356
248 jeptiška — mapa s. 359358
Eva  
249 jiný — mapa s. 361358
250 jídlo — mapa s. 362360
251 jiskra — mapa s. 363360
jít  
252 jitrnice — mapa s. 365364
253 jíva — mapa s. 367366
254aještě — mapa s. 361366
254bjenom  
Před souhláskami 368
255 nit — mapa s. 369368
256 nízký — mapa s. 369368
257ařemen — mapa s. 371368
257břešeto  
257cřehtá  
257dryzec  
v, 370
258aokno — mapa s. 371370
b) ovoce — mapa s. 373.370
obec  
Epentetické j 372
259ateď — mapa s. 373372
259bpaměť  
260aležet — mapa s. 373374
260bdevět  
260czaplať imp.  
buď imp., seď imp.  
Metateze souhlásek 374
261ahabr — mapa s. 377375
261bkopřiva  
erteple, pokrvadlo  
262apovříslo — mapa s. 377375
262bpříkop  
263 jeřáb — mapa s. 379376
264 hedvábný — mapa s. 381378
jetel  
Vsouvání souhlásek 378
265 ponrava — mapa s. 381380
266azralý — mapa s. 383380
266bzrovna  
zřídlo  
267 sežrat — mapa s. 385382
268 škubat — mapa s. 385384
Změny v místě artikulace 384
Změna šč > šť 384
269 ještě — mapa s. 387384
Štěpána  
Změna šč > šť > chč 386
270 štěstí — mapa s. 387386
podnesčata  
Změna ždž > žď 386
Změna sc > chc, chc > sc 386
271 chcípnout — mapa s. 389386
272achcát — mapa s. 389388
272bchtít  
Změny st > sť, sť > sc’, st > št 388
273akost — mapa s. 391388
273bmasopustní  
Zánik a přisouvání souhlásek 390
Změna > ř 390
274 hřeben — mapa s. 393390
hřeblo, hřebelec  
275 hříva — mapa s. 393392
hříbě  
276 hřát — mapa s. 395392
hřích, pohřeb  
277 hřib — mapa s. 395394
Změny stř > tř, stř > kř, skř > kř 394
278astřída — mapa s. 397394
278bstřecha  
279astřevo — mapa s. 399396
279bstřílet  
279csestřenice  
stříbrný  
280atřešně — mapa s. 399398
280bpřeslička  
střízlík  
281 střapec — mapa s. 401398
282 skřivan — mapa s. 401400
Změna sk > šk 400
283 tříska — mapa s. 403400
skřidlice, škraň  
284adeska — mapa s. 403402
284bskála  
Znělé koncové souhlásky 404
285 soused — mapa s. 405404
Asimilace 404
Regresivní asimilace 404
286vodou — mapa s. 405406
s matkou  
287aautem — mapa s. 407406
287bse sestrou  
288aautě — mapa s. 409408
288bmatce  
k vodě,autu  
289aholí — mapa s. 409408
289bholiči  
pět hodin  
290auž mám — mapa s. 411410
290bkus masa  
291auž vím — mapa s. 411410
291bpes a kočka  
292ashnít — mapa s. 413412
292bshora  
shánět, shodit  
293ashoří — mapa s. 413414
293bna shledanou  
zhlavík (plužních koleček)  
294 otevřít — mapa s. 415414
295asebrat — mapa s. 415416
295bsešit  
sežrat, je/máme semleto  
Progresivní asimilace 416
296 květ, kvítí, kvočna — mapa s. 417418
297 potvora, tvůj — mapa s. 417418
298 svině, světlo, svora, svlak — mapa s. 419420
299 švagr, švec, švidratý — mapa s. 421420
300 chvíle, chvojí — mapa s. 421420
Disimilace a splývání zubnic 422
301abez zubů — mapa s. 423422
301bbabičce  
302aproč ženeš — mapa s. 423422
302bpros za nás  
přes řeku  
303aseďte imp.mapa s. 425424
303bzaplaťte imp.  
303bbuďte imp.  
spad dolů, hrabat seno  
Souhláskové skupiny nn, dn. 424
304 kamenný — mapa s. 425426
Anna  
305 dřevěný — mapa s. 427426
slaměný  
306ažádný — mapa s. 427428
306bjednou  
ve dne  
307 všední — mapa s. 431428
zedník  
Vývoj bilabiálního w 429
308azrovna — mapa s. 431430
308botevřít  
308ckrev  
šikovný; slavný, pevný; dřívko; za vsí, ve všem;  
za vraty, do vlaku; (pět) krav, mrkev, chlív, nemluv  
309apovídat — mapa s. 433430
309bbouda  
310akráva — mapa s. 433432
310bna hlavu  
311apivovar — mapa s. 435432
311bspravovat  
vepřové maso  
312aděvče — mapa s. 435434
312bnevěsta  
švec (nepř. pády)  
313avšechno, všude — mapa s. 437436
313bchvojí  
314arukavice — mapa s. 437436
314bNovákovi nom. pl.  
střevíc, jalovice  
315aHoražďovice — mapa s. 439438
315bsousedovi dat. sg.  
lavice  
316advě — mapa s. 439438
316bkvět  
316cvětev  
317asvětlo — mapa s. 441440
317bsvětidlo  
317chvězda  
Záměna retnic 440
318apavouk — mapa s. 441440
318bpavuza  
319avřed — mapa s. 443442
319bpovříslo  
vřes, vrstevník, vřetenice  
320askýva — mapa s. 443442
320bbidýlko  
houžev u předních koleček, vuřt  
321 mravenec — mapa s. 445444
322acouvá — mapa s. 445444
322bovar  
bubec  
Vývoj předložek 446
323 v boudě, v pátek — mapa s. 447446
v lese, v rybníku; v domě, v kuchyni; v hubě;  
v chlévě; ve vodě  
324 (k) doktorovi, (s) máslem — mapa s. 447448
Další souhláskové změny 448
Změna tl > kl, rl > dl 448
325atlustý — mapa s. 449448
325bKarla gen. sg.  
tlačit, stloukat (máslo)  
Změna bn > mn > m 450
326arybník — mapa s. 449450
326bhrobník  
326cHromnice  
Změna d > r 451
327ahedvábný — mapa s. 453451
327bdědeček  
327cstodola  
Změna ct > st 451
328 (jede)náct — mapa s. 453451
Změna nsk, lsk > nck, lck 452
329apanský — mapa s. 455452
329bselský  
loňský  
Změny skupení žšť 452
330 mužští — mapa s. 455452
Změna š > č 454
331amenší — mapa s. 457454
331blepší  
332apolštář — mapa s. 459456
332bšnek  
Změna chk > fk 456
333alehký — mapa s. 459456
333bvlhko  
SYNTAX 458
334 Slučovací poměr — mapa s. 461460
a) s odstínem přidružování: aj, ...  
b) prostě slučovací: i  
335 Odporovací poměr: než, jak, ...mapa s. 461462
336 Typ tady roste než křovímapa s. 461463
337 Vylučovací poměr: buď — nebo, ...mapa s. 465464
338 Vylučovací poměr: jinak, nebo, ...mapa s. 465466
339 Stupňovací poměr: natož, ...mapa s. 467466
340 Podmínkové věty reálné: -limapa s. 469470
341 Závislé zjišťovací otázky: jestli, či, ...mapa s. 469 471
342 Přípustkově věty: i když, ...mapa s. 473472
343 Podmínkové přípustkové věty: i kdyby, ...mapa s. 473474
344 Příčinné věty: protože, ...mapa s. 477475
345 Účelové věty: aby, ...mapa s. 477475
346 Podmínkové věty ireálné — mapa s. 479476
a) věty s kdyby ne  
b) věty s by — by  
347 Slovosled třeba bylomapa s. 479478
348Infinitiv zřetelový: mrznout nemrznemapa s. 479478
349 Částice výrazové: ať, nech, ...mapa s. 481480
350 Konstrukce šel k pekařimapa s. 481480
351 Konstrukce šlo nás jich tam pětmapa s. 481482
352 Částice tázací: co, copak, ...mapa s. 483482
353 Částice navazovací: tož, tak, ...mapa s. 483484
354 Částice citové: vždyť, však, ...mapa s. 485484
355Porušení shody: naši dědeček zemřelimapa s. 489486
vy byste to neuměli?  
356 Porušení shody: chasa měli starostmapa s. 489487
357Substantivní doplněk: umřel jako chudákmapa s. 489487
358 Vazba není vám hanba?mapa s. 491488
není vám smutno?  
359 Vazba a) co je vám po tom?mapa s. 491490
b) bolí ho hlava  
360 Konstrukce co je to za člověka?mapa s. 493490
361 Konstrukce co máš ruce?mapa s. 493492
362 Konstrukce je mu Josefmapa s. 495492
363 Konstrukce je mu šedesát letmapa s. 495494
364 Srovnání ve smyslu shody: je starý jako jámapa s. 497496
utíká zajícem  
365 Srovnání ve frazeologických spojeních:  
má ruce jako ledmapa s. 497496
366 Srovnání ve smyslu rozdílnosti:  
je starší než jámapa s. 499498
367 Genitiv záporový po nebýt: nebylo kabátumapa s. 501 500
Genitiv partitivní: (na)koupil soli  
368 Genitiv záporový po jiných slovesech  
368aneměli kabátumapa s. 501502
368b neviděli jste naší Mařenky?  
369 Přízvuk a melodie — mapa s. 503502
ADVERBIA 504
Adverbia místa 505
370 kam — mapa s. 507505
kde  
371 tam — mapa s. 507506
372 kudy — mapa s. 509508
373 sem — mapa s. 511510
374 zde — mapa s. 513512
375 všude — mapa s. 515514
376 nahoře — mapa s. 517516
377 nahoru — mapa s. 517518
378 dole — mapa s. 519520
379 dolů — mapa s. 521522
380 vedle — mapa s. 523524
381 stranou — mapa s. 525524
382 domů — mapa s. 525526
383 vzadu — mapa s. 527528
Adverbia času 530
384 kdy — mapa s. 529530
385 brzo — mapa s. 531532
386 pozdě — mapa s. 533534
později  
387 potom — mapa s. 533534
388 nyní — mapa s. 537535
389 dnes — mapa s. 537536
390 teprve — mapa s. 539538
391 vloni — mapa s. 541540
392 předevčírem — mapa s. 543542
393 pozítří — mapa s. 545544
394 kvečeru — mapa s. 547546
Adverbia způsobu 549
395 jak — mapa s. 551549
396 nějak — mapa s. 551550
397 velmi — mapa s. 553552
398 raději — mapa s. 555552
399 slabě — mapa s. 555554
400 snadněji — mapa s. 557556
401 pěšky — mapa s. 559558
402 spolu — mapa s. 559560
403 dokořán — mapa s. 561560
404 naschvál — mapa s. 561562
405 také — mapa s. 565563
406 jenom — mapa s. 565564
407 asi — mapa s. 567564
408 sotva — mapa s. 567566
409 chtě nechtě — mapa s. 569568
410 postfixy u tázacích výrazů — mapa s. 569570
411 postfixy u adverbií a) — mapa s. 571572
postfixy u adverbií b) — mapa s. 573.572
DOPLŇKOVÝ VÝZKUM MĚSTSKÉ SÍTĚ 574
412 rohový dům — mapa s. 577576
413 biograf — mapa s. 577576
414 tramvaj — mapa s. 579578
415 učnice — mapa s. 579578
učeň  
416 klepadlo — mapa s. 581580
417 klepačka — mapa s. 581580
418 dvojitý žebřík — mapa s. 583582
419 otoman — mapa s. 583582
420 ramínko — mapa s. 585584
421 šála — mapa s. 585584
422 rádiovka — mapa s. 587584
423 mycí stůl — mapa s. 587586
424 škrabka na brambory — mapa s. 589586
425 vál — mapa s. 589588
válek  
426domova — mapa s. 591588
427 hostinský — mapa s. 591588
428 hájovna — mapa s. 593590
429 napínáček — mapa s. 593590
430 sklenice — mapa s. 594592
431 huspenina — mapa s. 594592
432 šťouchat — mapa s. 595596
433 krouhat zelí — mapa s. 595596
434 rozcuchaný — mapa s. 597598
435 dostaveníčko — mapa s. 597598
436 flám — mapa s. 599600
 flámovat  
437 spinkat — mapa s. 599600
438 dílek čokolády — mapa s. 601600
439 žvýkačka — mapa s. 601602
440 desetihaléř — mapa s. 603602
441 koruna — mapa s. 603604
442 pětikoruna — mapa s. 605604
443 čeština — mapa s. 605604
444 školník — mapa s. 607606
445 sestra — mapa s. 607606
446 hezká dívka — mapa s. 609608
447 hezký, správný kluk — mapa s. 609608
SVAZKY IZOGLOS V NÁŘEČÍCH 608
Svazky izoglos v nářečích v Čechách 612
Svazky izoglos v nářečích na Moravě a ve Slezsku 623
Mapy 448–462 637
Zkratky 652
Značky a symboly 654
Značky autorů a explorátorů 655
Literatura  656
Zusammenfassung 658
Summary 660
Rejstřík 662
Tiráž 681